Geen categorie

Aanplanten voor biodiversiteit

Toen we met ’t Natuurlijk Huus benaderd werden mee te doen aan een pilot waarbij de samenleving zelf een plan mocht ontwerpen om de biodiversiteit in onze omgeving te vergroten, zeiden we uiteraard enthousiast ‘ja’. Dat was al weer een paar jaar terug. Afgelopen weekend gingen er honderden boompjes en struikjes de grond in.

Om zo’n plan in te dienen, daar liepen we wel warm voor. Want als we de weidevogels en de insecten weer terug willen hebben, zullen we iets moeten doen aan ons landschap. Zelf een steentje daaraan bijdragen, geeft je het gevoel dat je niet machteloos hoeft toe te kijken hoe het platteland monocultuur wordt, zelf iets doen in plaats van alle negatieve berichten over je heen te laten gaan, dat stond ons wel aan. Dus aan de slag!

We dienden een plan in om via informatie bewoners van het platteland in de driehoek tussen Raalte, Heino en Lemelerveld te inspireren zelf aan de slag te gaan. Die informatie zou een soort van educatie moeten worden om inzicht te geven dát en hoe je zelf aan de bak moet. Onze pilot werd gehonoreerd, maar dat educatieve deel bleek er uit gehaald… Daar hebben we ons niet door laten afremmen. Met nog een aantal enthousiaste en betrokken mensen richtten we Salland Zoemt op, wat uiteindelijk leidde tot zo’n twintig deelnemers die allemaal in deze weken hun erf of tuin biodivers maken. Zo ontstaan er natuurlijke oases, die we willen gaan verbinden met een soort van natuurlijke snelwegen langs bijvoorbeeld sloten, weteringen en wegen. En intussen doen we ook gewoon wel aan informatie en educatie, we hebben al diverse onderlinge excursies gehad. Daar worden we iedere keer weer vrolijk van, om te zien hoe plattelanders Salland weer biodivers maken, hoe bewoners in het gebied de verantwoordelijkheid nemen met hun eigen stukje grond bij te dragen met aanplant.

Soort akkerrand 2.0

Die aanplant bestaat uit zogenoemd opgaand hout, bij ’t Natuurlijk Huus hebben we gekozen voor fruitbomen en voor een diversiteit aan struikgewas waardoor er van de vroege lente tot het late najaar voortdurend iets in bloei staat of vrucht draagt. En de bosschage is meteen ook schuilplaats die ze niet vinden op kale bermen met hier en daar een boom. Zo hebben dieren altijd wat te eten en kunnen zich gemakkelijker verplaatsen in het gebied. Hun soort kan daardoor toenemen en nieuwe soorten vinden hier hun plek. Het is onze droom dat we de patrijs weer terug gaan zien in het gebied, zoals dat vroeger ook was. De fazant is zich inmiddels al aan het vestigen.

Voedselbos voor dieren

De aanplant is eigenlijk een soort van voedselbos voor alle dieren. Om de monocultuur tegen te gaan werden eerst wilde bloemen geplant in een gefreesd bed, maar dat frezen bleek eigenlijk helemaal niet goed voor de grond en dat wildmengsel (pas later werd bedacht dat dat biologisch zaaigoed moet zijn) moest je ieder jaar weer zaaien. Daarna kwam de gedachte op vooral minder te maaien en zo de kruiden kans te geven die van zichzelf al in de grond zitten. Nu wort vooral gepropageerd zogenaamd ‘ondergroei’ tussen bomen langs de weg te planten en veel minder berm te maaien. In Dalfsen zijn ze daar al flink mee onderweg.

Fazanten zijn er al, nu de patrijs nog

De aanplant bij ’t Natuurlijk Huus staat onder meer in en rondom het voedselbos. Samen met een ecoloog van Landschap Overijssel maakten we een plantplan, bestelden biologisch plantgoed bij Decohof in Hoonhorst. Met een aantal mensen hebben we twee dagen geplant. We hebben een meidoornhaag, een biodiversiteitshaag, een vogelbosje, fruit-en notenbomen en bessenstruiken aangeplant. Zo wordt het een voedselbos voor mensen én voor dieren. Vanuit recreatief oogpunt kan onze omgeving daarmee aantrekkelijker worden om te bezoeken. Maar ook vanuit natuurlijk oogpunt: in de 12,5 jaar dat we met ’t Natuurlijk Huus bezig zijn merken we ieder jaar dat de biodiversiteit echt toeneemt. We zien steeds meer variatie  in vogels en andere dieren, planten en bloemen. Zo zagen we in het begin van het seizoen één koppeltje fazanten lopen, in de herfst waren dat er minimaal zes hennen en vier mannetjesfazanten. Ze lopen gewoon op ons erf, tussen de kippen. Hier worden wij gelukkig van.

2 reacties

Klik hier om een reactie achter te laten

  • Goed bezig ! Wij hebben ook een perceel grond en geriefbosje naast onze kavel gekocht. ( was voorheen meer dan 30 jaar aaneen maisland) . Nu volledig ingezaaid met kruidenrijk grasland en extra wildbloemen. Struweelrand aangelegd, 50m gemengd heg. Groepje bomen geplant. Etc etc goed vb doet goed volgen.
    Hgr😊☘
    Wilfried en Anne Marie