Geen categorie

Boek Natural Skill, een natuurlijke kijk op psychologie

Natural Skills

Een natuurlijke kijk op de psychologie

Geschreven door Janine W. Schimmelpenninck

 

To be born as a human being is a very good thing.

But that is nog enough. We need to be human.

Not only do we need to be human, we must try to be human in our full potential

The mind has unlimited potential, use it well, to make yourself and others happy.

 

Een veelbelovend begin met deze wijze woorden van Tulku Lobsang Rinpoche

 

Janine schrijft: “Psychologisch welzijn betekent mentaal welzijn en is in feite niets anders dan je goed, gelukkig, gezond, energiek, sterk, vredig en tevreden voelen. Wat als dat nou iets heel natuurlijks en gewoons is?

Daarover handelt haar boek.

Ze legt uit hoe de psyche van nature in elkaar steekt. Zoals we inmiddels aardig vertrouwd zijn met de anatomie van ons lichaam, zo kent ook onze psyche een “anatomie”. We kennen deze niet en we gaan er vaak als mens tegenin. Dat levert als vanzelf de nodige problemen op. Zoals we ons vaak afgescheiden zien van de natuur, zo brengen we ook een scheiding aan tussen met de maatschappij, terwijl wij de maatschappij zijn.

Het boek gaat over je natuurlijke en innerlijke vermogen voor welzijn dat we allemaal in ons dragen weer te leren kennen. Want het is vanuit de innerlijke mens dat de maatschappij en wereld wordt geschapen en niet andersom. We dragen dus allemaal een kracht voor welzijn in ons die we kunnen gebruiken. We zouden bij wijze van spreken weer psychologisch moeten leren “lezen en schrijven”, zegt Janine. Met het uiteenzetten van hoe onze psyche werkt en met de methodiek van de natural skills, leer je om je zelf in balans te brengen en welzijn voor jezelf en je omgeving te verkrijgen. Natural skills zijn de natuurlijke, psychologische functies van ons bewustzijn. Ze noemt het ook wel de psychologische innerlijke natuur.

De psychologische of geestelijke natuur vormt het fundament van de natural skills psychologie. Zij onderscheidt hierin drie pijlers:

  1. Geluk: De wens en het vermogen om gelukkig te zijn en geen pijn te lijden;
  2. Ruimte: Het beschikken over een innerlijke, onbegrensde ruimte;
  3. Verwevenheid: De natuurlijke verwevenheid van het bestaan.

Een mooie en interessant zin in haar boek vind ik: Gelukkige mensen doen anderen geen kwaad. Investeren in mentaal welzijn biedt zowel op individueel als maatschappelijk vlak een bijzonder hoog rendement. Het is investeren aan de voorkant, zodat je niet aan de achterkant met allerlei problemen van doen hebt, waar met veel geldproblemen opgelost moeten worden om vervolgens alsnog die investering te doen. Met de vraag of dan nog hetzelfde resultaat verkregen wordt. Dat is dus twee keer betalen met waarschijnlijk slechter resultaat.

Ze zegt: “gelukkig en goed voelen maakt deel uit van onze diepe natuur. Het zogeheten kwaad is het resultaat afgesloten te zijn van je eigen gezonde natuur. Het veroorzaakt lijden voor zowel dader als slachtoffer. Het kwaad staat dus niet op zichzelf.

De natural skills hoeven niet geleerd te worden, je hebt ze nl. al. Het is een kwestie van weer opnieuw ontdekken. Ze onderscheidt vijf hoofd natural skills:

  1. Waarneming vindt van nature van binnen naar buiten plaats
  2. De samenhang tussen gedachte en gevoel vormt onze staat van zijn
  3. Het geconditioneerde karakter van onze psyche en de macht van der gewoonte
  4. Het vermogen van het hebben van bewuste aandacht
  5. Het vermogen jezelf te veranderen

Deze natural skills maken het mogelijk te reageren op het leven en bepaald hoe jij je er dus toe verhoudt. Natural skills psychologie verklaard waarom sommige dingen psychologisch van nature wel werken en sommige dingen van nature niet.

Waarneming, inzicht en ervaring worden gezien als belangrijkste aandachtsgebieden in deze psychologie.  Het gaat er om om bewust en kritische dit onder de loep te nemen bij jezelf.

Uiteindelijk gaan de 5 natural skills allemaal om relatie, de relatie met je zelf. Durf je op je eigen innerlijke natuur te vertrouwen?

Het boek eindigt met mogelijkheden van de psychologie voor onderwijs werk en samenleving.

Vanuit mijn ervaring met meditatie en als coach, kon ik het psychologische model plaatsen. Het is een mentale ordening van hoe wij als mensen psychisch in elkaar zitten en welke mogelijkheden we hebben om vandaaruit naar ons leven te kijken en daar op een goede manier richting aan te geven dat leidt naar geluk.

Een coach zal meer vanuit het gevoel te werk gaan en vandaaruit gedachten ordenen tot effectief, zinvol en vreugdevol handelen. In meditatie word je stil, wat vergelijkbaar is met troebel water dat in stilstand helder wordt, waardoor je vanuit een helder gevoel en gedachten weet te handelen. Het zijn verschillende wegen die naar hetzelfde leiden. Een psychologisch model kan een kader scheppen om helder te krijgen hoe het werkt. Daarna moet je het nog doen. Daarvoor is vaak weer een andere methode of model nodig.
Wat ik er vooral mooi vond aan het uitgewerkte psychologische model, is dat het teruggebracht wordt naar ons menselijke natuur en dat die van nature goed is. Het kwaad zo wordt gezegd, ontstaat waardoor je niet in lijn bent met je eigen natuur. En daar kan ik mij helemaal in vinden.

Voeg reactie toe

Klik hier om een reactie achter te laten