Boeken Geen categorie

Boek: Natuurlijke Analyse

Natuurlijke analyse

Ander zicht op gezondheid

Leen van Rij

 

Begin
Leen begint zijn verhaal met dat dit boek misschien een ander antwoord geeft met betrekking tot jouw beterschap of welzijn dan dat je gewend bent. Zo heb ik dat inderdaad ook ervaren.

Inhoud
Het boek handelt over hoe zelf inzicht te krijgen in jouw chronische aandoening.
Zelfanalyse gaat over kijken naar jezelf.

Voor veel mensen is dit een ongebruikelijke aanvliegroute. In Natuurlijke Analyse wordt beschreven hoe negatieve gebeurtenissen in ons lichaam vast gaan zitten met als gevolg chronische lichamelijke en of geestelijke aandoeningen. Met eenvoudige oefeningen ontdek je wat er in jouw geheugen is opgeslagen, waardoor je een ingang vindt voor het verminderen of verdwijnen van je klachten. De Natuurlijke Analyse is een hulpmiddel om chronische klachten te verminderen of te laten verdwijnen.

Het begint met een gesprek met jezelf waardoor je tot zelfkennis komt. Vervolgens wordt er uitgebreid ingegaan op hoe je rust in je hoofd kunt krijgen, waardoor je beter naar je zelf kunt luisteren. Door meditatie kun je het hoofd bieden aan stress en je denken tot stilstand laten komen. Op een heel toegankelijke manier wordt daarna het fenomeen Familieopstellingen uitgelegd, waarmee je inzicht in oorzaken kunt verkrijgen. Vanuit een toegespitste vraag over jouw kwestie, wordt deze situatie in de ruimte neergezet met vertegenwoordigers (representanten genoemd) van mensen die hiermee in relatie staan. Op die manier komen als vanzelf allerlei emoties en gedachten boven tafel en wordt de dynamiek die er is helder. Er zijn verschillende vormen van opstellingen mogelijk. Je kunt ook een gezondheidsopstelling doen bijvoorbeeld.
Er is ook een hoofdstuk opgenomen hoe je jezelf energie kunt geven, bijvoorbeeld door eenvoudige handoefeningen.

Tot slot
Aan het eind word je een stappenplan aangereikt hoe je met de zelfanalyse aan de slag kunt. Het is dus een zelfhulpboek dat je de touwtjes zelf in handen geeft om achter de oorzaken van je gezondheidsklachten te komen en deze ook op te lossen of te laten verdwijnen.

Nabeschouwing
Ik vind het heerlijk dat dit boek er is. In deze tijd zijn er zoveel verschillende soorten hulpverleners, dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Het kan je ook de indruk geven, dat je het in ieder geval niet zelf kunt. Dit boek geeft een andere insteek. Misschien is dat wel heel passend in deze tijd, waarin we onze autonomie weer willen terugnemen. Het is in ieder geval een mooie nieuwe aanvulling op wat er nog niet zo veel is.

Voeg reactie toe

Klik hier om een reactie achter te laten