Excursie

Data excursies 2022

Tijdens de excursie vertellen we  over de filosofie van ’t Natuurlijk Huus,, de gedachte achter de tot standkoming van ’t Natuurlijk Huus en hoe we het vorm hebben gegeven. Vanuit de vragen die er zijn, bouwen we ons verhaal op. Daarna gaan een rondje maken over ons terrein en naar ’t Natuurlijk Huus. Op die manier kunnen we laten zien welke onderdelen allemaal aan de orde kunnen komen bij ’t bouwen van een ecologische woning en het bewust inrichten van de buitenruimte. Ook vertellen we over onze natuurlijke leefstijl.

Aanmelding: info@hetnatuurlijkhuus.nl
Kosten: 12,50 voor volwassenen, kinderen gratis
Kosten  incl. boek “12,5 jaar Natuurlijk Huus” € 30,00

We nemen de Corona maatregelen in acht.

De volgende geplande excursie van ’t Natuurlijk Huus zijn  op

  • Vr 16 december
    13.00 – 14.30 uur
Het is ook mogelijk om een individuele afspraak te maken of met een groep af te spreken.

Voeg reactie toe

Klik hier om een reactie achter te laten