Geen categorie

Places of Hope Oost Nederland

Places of Hope

 We werden geïnterviewd door Joost Bartelds, Student Klimaat & Management van Saxion. Hij is voor het evenement “Places of Hope Oost Nederland” aan het inventariseren, welke kleine initiatieven er in ons gebied leven en om in kaart te brengen wat mensen dan tegengekomen. Waar lukt het, en waar niet en waarom wel of niet? De bedoeling is om hiermee samen te ontdekken: welke stappen zijn nodig om samen verder te komen!”

We hadden een boeiend gesprek samen.

Architectuurcentrum Rondeel is bezig met het programma Places of Hope Oost-Nederland, gericht op de toekomst van onze regio, in het bijzonder de gebieden van de IJsselvallei en de Stedendriehoek.  Met onder andere lezingen, debatten en een expositie over heel veel aspecten die te maken hebben met een hoopvolle toekomst van dit gebied. “En uiteraard willen we veel mooie lokale initiatieven laten zien”, sluit Remmelink af.

Achtergrond en doelstelling
Nederland is met grote thema’s bezig op het gebied van energieopwekking, landbouw, water, sociale veiligheid, wonen en leven. Ze hebben allemaal raakvlak met elkaar.De vraag is: welke functies moeten meer ruimte krijgen en welke moeten juist inschikken als je kijkt naar de toekomst?

“Om een duurzame oplossing te vinden voor deze vraagstukken, moet je goede afwegingen maken,” aldus Remmelink. “Door al die onderwerpen in samenhang te bespreken en daarbij in te zoomen op goede voorbeelden, kun je veel leren.” Die voorbeelden zie je in alle regio’s, in de vorm van kleine initiatieven van vooruitstrevende mensen. Places of Hope noemt deze Landmakers: clubjes van mensen die lokaal bezig zijn met het doen van goede dingen. Landmakers kunnen burgers zijn, maar ook bestuurders of organisaties.

Lokaal initiatief kan snel verstrikt raken in regelgeving. Hoe krijg je dat voor elkaar? En hoe denkt de overheid er zelf eigenlijk over?

Voor ons was dat: onze bevlogenheid volgen, kijken waar we energie van krijgen en daarmee verder gaan. De weg is vooraf niet duidelijk, maar daardoor een boeiende ontdekkingstocht.

zie ook: https://rondeeldeventer.nl/rondeel-jaarprogramma-2020-places-of-hope/

 

Voeg reactie toe

Klik hier om een reactie achter te laten